Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, legislația ce reglementează drepturile de autor a trebuit să se armonizeze cu legislația comunitară. Astfel, după îndelungate negocieri, a fost adoptată, pe 26 martie 2019, Directiva privind Dreptul de Autor în Piața Unică Digitală.

Noutățile aduse de Directiva privind dreptul de autor

Directiva aduce reguli moderne în domeniul dreptului de autor care se adaptează mai bine epocii digitale, cu o remunerare justă pentru creatori şi o claritate mai mare a regulilor pentru platformele on line. De asemenea, aduce normative mai simplificate în domeniul extragerii textului sau a datelor în pentru cercetare, în domeniul educației şi în domeniul conservării patrimoniului cultural.

1. Drepturi de autor

Directiva și-a propus aplicarea legislației privind drepturile de autor și în cazul mediului digital de către marii operatori din mediul digital: Facebook, YouTube și Google News, cu respectarea constantă a libertății de exprimare.

2. Giganții tehnologiei versus creatorii de opere

Directiva va consolida drepturile creatorilor de opere, ale editorilor mass-media, de a-și negocia acorduri avantajoase cu privire la remunerare atunci când lucrările lor sunt utilizate sau atunci când sunt postate pe platformele digitale. În mod practic, deținătorii de platformele digitale devin răspunzători pentru conținutul postat pe site-urile lor. În egală măsură editorii din mass-media vor primi dreptul de a negocia direct înțelegeri cu aceștia, în numele oamenilor de presă, pentru articolele folosite de aceștia.

3. Libertatea de exprimare

Toate aceste prevederi ale noii directive europene vor să se asigure de faptul că internetul va deveni un spațiu unde libertatea de exprimare este sprijinită în favoarea tuturor actorilor implicați. O parte din articolele din mass-media pot fi în continuare partajate așa cum s-a întâmplat și până acum deoarece nu sunt reglementate de această directivă.

Directiva europeană conține și reglementări care să prevină abuzurile editorilor de știri, atunci când acest lucru este posibil să se producă. Astfel, încărcarea de lucrări protejate, precum citarea, critica, recenzia, caricatura sau parodierea vor fi protejate și mai mult cu ajutorul acestei noi directive europene.

Textul precizează, de asemenea, că încărcarea de creații sau opere în enciclopediile online, fără scop comercial sau pe platforme de software cu sursă deschisă nu sunt vizate de această directivă. De asemenea, platformele nou-înființate vor avea mai puține obligații decât cele deja existente.

4. Drepturile de negociere

Creatorii de opere vor putea să ceară, conform reglementărilor noii directive, plată suplimentară de la beneficiarul drepturilor lor. Negocierea dintre cele două părți este justificată atunci când suma stabilită inițial este mică în comparație cu avantajele obținute în urma exploatării sale.

5. Cercetarea și conservarea patrimoniului

Noua directivă europeană dorește să sprijine folosirea creațiilor cu drept de autor de către cercetători, care să poată folosi liber anumite texte sau date. Acest lucru va duce la eliminarea unui dezavantaj competitiv cu care se confruntau cei care lucrează în domeniul cercetării și educațional. Se menționează în mod explicit faptul că limitele impuse de această directivă comunitară nu se aplică materialelor utilizate exclusiv în scop de cercetare, educațional sau în scopul conservării patrimoniului cultural.

Concluzii:

Marii giganți ai internetului nu răspundeau, până la apariția acestei directive, de conținutul publicat. Ei erau doar obligați să-l retragă atunci când se dovedea ilegal sau neadevărat. Odată cu această directivă, giganții mediului on line sunt acum responsabili de conținutul pe care-l publică. Această schimbare vă duce la creșterea șanselor creatorilor de opere de a obține înțelegeri de licență și o remunerare corectă pentru folosirea producției lor în mediul on line.

Putem spune așadar că noua directivă europeană în domeniul dreptului de autor sprijină democrația, prin protejarea diversității din mediul on line, apără libertatea de exprimare și încurajează dezvoltarea tehnologică și noile companii. Acest document pregătește era digitală a viitorului, un loc avantajos pentru toți și nu doar pentru giganții internetului.